17 Listopada 2007 roku na zebraniu założycielskim grupa przedsiębiorców
zajmujących się obrotem bronią, amunicją oraz usługami rusznikarskimi podjęła uchwałę o powołaniu stowarzyszenia o nazwie  POLSKIE STOWARZYSZENIE RUSZNIKARZY I DYSTRYBUTORÓW BRONI.

           Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w Listopadzie 2008.
Celem stowarzyszenia jest:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ujednoliceniu przedsięwzięć osób i podmiotów stowarzyszonych w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych dla poprawy ich efektywności.
- reprezentacja i promocja na zewnątrz wspólnych interesów.
- podejmowanie wystąpień i działań prawnych wobec organów i instytucji państwowych.
- podejmowanie działań o charakterze integrującym środowisko członków.