Aktualności PSRDB

Strona poświęcona Systemowi Rejestracji Broni
Link do strony SRB
2023-03-25 19:06:19
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Link do strony Dz.U. 2021 poz. 1674
2021-09-24 13:23:57
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleck
Link do strony Dz.U. 2021 poz. 1733
2021-09-24 13:23:12
Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Link do strony z ujednoliconym tekstem Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Link do strony ISAP[...] czytaj więcej
2021-08-18 14:34:38
Wybór wykonawcy SRB.
W dniu 29.12.2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie oraz stworzenie Systemu Rejestracji Broni zwanym SRB. Link do strony Strona przetargu[...] czytaj więcej
2021-02-04 14:04:33
Rozporządzenie rady ministrów w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia
Link do strony Dz.U. 2021 poz. 70
2021-02-04 12:05:28